Những câu chuyện hài hước của các gia đình khi vợ tặng chồng nước hoa tình yêu

Những câu chuyện hài hước của các gia đình khi vợ tặng chồng nước hoa tình yêu

Bùa cầu bình an do Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma trì chú

Ở đây chúng tôi không nhắc đến bùa ngải, không phải bùa “giữ khách” của gái làng chơi mà là Bùa cầu tài, bình an bên Tây Tạng do Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma trì chú nên rất hiệu nghiệm. Hay còn gọi là bùa Tứ Xung.